เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ และพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณฯ งานเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ 10

          เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2563 ผู้อำนวยการสำนักบูรณาการกิจการการศึกษา สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยบุคลากรในสำนัก เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ และพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณฯ งานเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ 10
Print   Email