การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ครั้งที่ 2/2563

          (15 มิ.ย.2563) สำนักบูรณาการกิจการการศึกษา สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ครั้งที่ 2/2563  ณ. ห้องประชุมราชวัลลภ  ชั้น 2 อาคารราชวัลลภ  กระทรวงศึกษาธิการ โดยมี นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุม

 

 

ข่าว : กลุ่มวิชาการ และติดตามประเมินผล สบศ.สป.
ภาพ : กลุ่มอำนวยการ สบศ.สป.


Print   Email