การประชุมปฏิบัติการขับเคลื่อนการดำเนินงานกลุ่มพัฒนาการศึกษา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด กลุ่มจังหวัดภาคกลาง กระทรวงศึกษาธิการ

          การประชุมปฏิบัติการขับเคลื่อนการดำเนินงานกลุ่มพัฒนาการศึกษา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด กลุ่มจังหวัดภาคกลาง กระทรวงศึกษาธิการ ระหว่าวันที่ 16-19 มิถุนายน 2563 ณ โรงแรมบียอนด์ สวีท เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร โดยมี นางสาวดุริยา อมตวิวัฒน์ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุม

 

 

ภาพ / ข่าว : กลุ่มอำนวยการ สบศ.สป.


Print   Email