การประชุมคณะกรรมการพิจารณาผลงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ระดับเพชร ปีการศึกษา 2561

          เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2563 สำนักบูรณาการกิจการการศึกษา สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดการประชุมคณะกรรมการพิจารณาผลงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ระดับเพชร ปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 19-23 มิถุนายน 2563 ณ โรงแรมเดอะริช บูติค เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร โดยมี นายชาญวุฒิ วงศ์เพ็ง ผู้อำนวยการบูรณาการกิจการการศึกษา เป็นประธานในการเปิดการประชุม

 

ภาพ / ข่าว : กลุ่มอำนวยการ สบศ.สป.

 


Print   Email