การประชุมหารือการพัฒนางานด้านสุขภาพแบบบูรณาการ ปีงบประมาณ 2563 “การขับเคลื่อนงานด้านสุขภาพนักเรียนและกำกับติดตามประเมินผลการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ในสถานศึกษา

          กระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงสาธารณสุข โดยกรมอนามัย ได้ประชุมหารือการพัฒนางานด้านสุขภาพแบบบูรณาการ ปีงบประมาณ 2563 “การขับเคลื่อนงานด้านสุขภาพนักเรียนและกำกับติดตามประเมินผลการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ในสถานศึกษา” ณ อาคารราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อกำหนดแนวทางในการดำเนินงานร่วมกัน โดยมีนายประเสริฐ บุญเรือง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในการประชุม

 

ภาพ / ข่าว : กลุ่มอำนวยการ สบศ.สป.


Print   Email