“Kick Off สร้างเกราะป้องกันด้วยวัคซีน เด็กปลอดภัย เรียนอุ่นใจ ต้อนรับเปิดเทอม”

วันนี้ (4 ตุลาคม 2564) ดร.ปรัชญวรรณ วนานันท์ ผู้อำนวยการสำนักบูรณาการกิจการการศึกษา สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้เข้าร่วมพิธี “Kick Off สร้างเกราะป้องกันด้วยวัคซีน เด็กปลอดภัย เรียนอุ่นใจ ต้อนรับเปิดเทอม” ณ โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ โดยมี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เข้าร่วมพิธีดังกล่าว พร้อมกับโรงเรียนใน 12 เขตสุขภาพทั่วไทย เพื่อให้กำลังใจน้องๆ นักเรียนที่จะได้รับการฉีดวัคซีนโควิด 19 ไฟเซอร์ เป็นเข็ม 1 โอกาสนี้ได้เยี่ยมชมจุดฉีดวัคซีนและชมนิทรรศการโรงเรียนปลอดภัยของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ณ ภายในบริเวณพื้นที่จัดงาน ซึ่งมี นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการ นายสาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงของการกระทรวงสาธารณสุข เข้าร่วมงาน เยี่ยมชมจุดฉีดวัคซีนและชมนิทรรศการ พร้อมให้กำลังใจนักเรียนและบุคลากรที่ให้บริการ ณ จุดวัคซีนให้แก่นักเรียน

 

ข่าว : สำนักบูรณาการกิจการการศึกษา สป.


Print   Email